برای سازماندهی مشتریان و پذیرش نیاز به نرم افزار اتوماسیون مدیریت مطب و کلینیک دارید؟

نرم افزار درمانگاه

یک درمانگاه پزشکی با یک آزمایشگاه و تعداد زیادی بیمار و پرونده های پزشکی با نرم افزار درمانگاه به سادگی کنترل می شود.

نرم افزار درمانگاه
نرم افزار کلینیک

یک راه حل ویژه و کار آمد برای سازماندهی کلینیک های دندانپزشکی و پزشکی با استفاده از نرم افزار پذیرش کلینیک

نرم افزار کلینیک
نرم افزار مطب

مهم نیست مطب شما کوچک است یا بزرگ با نرم افزار مطب شما به راحتی همه اطلاعات و بیماران را کنترل کنید.

نرم افزار مطب

نرم افزار مطب ، کلینیک و درمانگاه مای کلینیک

سیستم پذیرش نرم افزار کلینیک
ثبت مراجعات و درمانهای بیماران در کلیه بخشها با تعرفه های مختلف انواع بیمه ها
گزارشات نرم افزار کلینیک
انواع مختلف گزارشات کارکرد ، بدهکاران ، بستانکاران ، ریالی ، تعدادی و آماری
سیستم مالی نرم افزار کلینیک
انبارداری، حسابداری، صندوق و دفترچه چک همراه با آلارم و سر رسید چک
سیستم حضور و غیاب نرم افزار کلینیک
سیستم حضور و غیاب اثر انگشت (ورود خروج) و محاسبه حقوق
بانک اطلاعاتی نرم افزار کلینیک
ذخیره تصاویر در داخل بانک اطلاعات جهت امنیت و گزارش گیری از تصاویر و پرونده ها
اسناد بیماران نرم افزار کلینیک
سوابق، اسناد و تاریخچه پزشکی پرونده بیماران و پرونده الکترونیکی