نرم افزار مدیریت کلینیک ، مطب و درمانگاه

اگر شما یک دندانپزشک هستید یا پزشکی که در محل کار خود با بیماران بسیار زیادی روزانه در ارتباط است یا حتی اگر یک کلینیک دندانپزشکی یا درمانگاه پزشکی را مدیریت می کنید قطعا با اطلاعات زیادی از بیماران روبرو خواهید بود که باید همه آن ها را مدیریت و آنالیز کنید، اطلاعاتی که شاید در روز بیشتر از چند بار باید آن ها را از میان صد ها یا هزاران پرونده جستجو و تفکیک کنید اطلاعاتی مانند سابقه درمانی بیمار، طرح درمان، نوع پوشش بیمه، عکس های opg و رادیوگرافی، مالی و چندین مورد دیگر که دسترسی به هر کدام نیازمند صرف زمان زیاد است.

حال تصور کنید یک کلینیک دندانپزشکی که با ترافیک شدید کاری و استرس درمان در حال یافتن پرونده های بیماران است، حتی تصور اینکه بصورت دستی بخواهید یک پرنده را از میان هزاران پرونده بیماران که هر روز به تعداد آن اضافه می شود جستجو کنید! غیر ممکن است و حتی این کار شدنی نیست جز استفاده از نرم افزار مدیریت کلینیک ، مطب و درمانگاه مخصوص این کار، به لطف پروردگار توانستیم تمامی نیازمندی های مدیریت کلینیک های درمانی و حتی مطب های پزشکی را با نرم افزار مدیریت کلینیک ، مطب و درمانگاه مای کلینیک مرتفع کنیم.

شرکت فنی مهندسی پویا پردازش افق سپهر طراح و مجری نرم افزار های پزشکی تحت ویندوز و وب توانسته در زمانی کوتاه با استفاده از دانش و سعی جوانان این مرزو بوم به تولید نرم افزار تخصصی کلینیک ، مطب و درمانگاه دست یابد، نرم افزاری که زمان جستجو، ثبت و نظم مالی و اطلاعات پرونده بیمارن شما را به حداقل رسانده و دقیقا مانند قلب سیستم مطب یا کلینیک کوچک و بزرگ شما عمل می کند.

استفاده از نرم افزار مدیریت کلینیک ، مطب و درمانگاه نه تنها زمان شما را بهبود می بخشد حتی باعث رضایت مشتریان شما و افزایش بیمار برای مطب یا کلینیک شما خواهد شد.پاسخ دهید